FORRETNINGSsystemer

10 konkrete fordele du opnår ved at anvende det rette værktøj til ledelsesrapportering

Oprettet D. 15-09-2017 af Infosuite

Hvor mange af disse problemstillinger kan du genkende fra din hverdag?

  • Mangler du ofte den rette information til at kunne træffe de rette beslutninger – eller oplever du at sidde med meget information men ikke nok indsigt?
  • Bruger I megen tid på at diskutere validiteten af jeres rapportering frem for det faktiske indhold?
  • Er du usikker på, hvorvidt de nøgletal, hvorpå du baserer dine beslutninger, er de rigtige, og hvorvidt de er opdaterede?
  • Bruger du megen tid på at finde og strukturere den nødvendige information? Og på at distribuere det til de rette personer på det rette tidspunkt?
  • ”Drukner” du i regneark og finder du det svært og tidskrævende at integrere og konsolidere data?
  • Finder du det kompliceret at foretage ad-hoc analyser?
  • Er information ofte svært tilgængelig for dem, der har brug for det, eller er adgangen hertil afhængig af en eller to nøglepersoner?

Alle disse ting kan koste din virksomhed dyrt – både direkte, i form af spildte ressourcer, men også indirekte i form af forsinkelser, missede muligheder, forfejlede konklusioner og meget mere.

Kan en vel-implementeret Business Intelligence-løsning eliminere disse problemstillinger? Svaret er simpelt – Ja, det kan det. Vi har samlet en liste med 10 helt konkrete bud på hvordan Business Intelligence kan anvendes på tværs af forretningen og har krydret det med eksempler fra nogle af vores kunder.

God læsning.

Tryk her for at læse videre

It takes 90 seconds to serve a Whopper – It takes 100+ contracts to be prepared

Oprettet D. 11-09-2017 af Kent Nerhus, Business Process Consultant, Multi Support

When you walk in and ask for a Whopper® and a Coca-Cola at Burger King in Oslo, it takes less than 90 seconds for Marit to take your order, serve you with a smile, and clear the payment. No wonder it’s called fast food.

Ever wondered about the setup, and the myriad of contracts and agreements, that makes this possible?

Marit is employed on a part-time contract. And so is her colleague working the grill. Their shift manager Tove is on a full-time contract, as is the restaurant manager Per.

This particular restaurant is owned by King Food AS who holds the master franchise from Burger King. Other restaurants are owned by local franchise takers — all governed by franchise agreements.

The Whopper® burger and its siblings are made of high-quality Norwegian beef and ten other carefully selected ingredients — all procured on the basis of contracts with 15 suppliers.

Fresh ingredients are paramount, and a local distribution company secures regular deliveries — based on a contract.

During daytime the restaurant is well visited, and at night it is protected by Securitas — based on a contract. In early morning it is cleaned by a local cleaning company — based on a contract. The coolers and drinks dispensers are serviced by Coca-Cola — based on a contract.

Add to that the lease for the restaurant itself.

Plus the contracts for the payment terminals, the electricity, the phone, the free Wi-Fi and more.

Tryk her for at læse videre

How businesses truly feel about digital change & transformation

Oprettet D. 08-09-2017 af Antony Bourne, Vice President of Global Industry Sales, IFS

Digital transformation can mean different things to different people, making it difficult to know when you have achieved it. However, the answer to this conundrum is that you will never achieve it since it’s constantly evolving.

To see what companies are thinking about today in regards to digital transformation and how it is currently being adopted globally, we conducted a survey with C-level decision-makers across multiple industries in 16 countries.

“When it came to barriers standing in the way of digital change, one of the most surprising barriers was the reported “Aversion to Change,” which means that some companies may be resisting adoption of digital technologies. This is partly due to the perceived threat to peoples’ job roles since the common opinion on digital transformation involves automation which could replace manual tasks.”

Tryk her for at læse videre

Den gode anskaffelsesproces

Oprettet D. 05-09-2017 af Ib Pedersen, Chefkonsulent, HerbertNathan & Co.

Kender I det … Det hele var ikke var med fra starten, prisen blev højere, leverandørerne var uforberedte og gav dårlige usammenhængende og usammenlignelige tilbud? Oplevelserne ved anskaffelse af IT-systemer er mange. Ofte kommer vi, som rådgivende uvildige konsulenter, ud og skal hjælpe virksomheder og offentlige organisationer, hvor de lige har haft lignende oplevelser. Vi bliver i den situation bedt om at forklare hvad årsagen er og hvordan den affødte problemstilling kan løses.

Problemstillingerne og årsagerne bag ved oplevelserne er mange og mangfoldige, og vores erfaring er at det grundlæggende skyldes den måde, som virksomheden har grebet anskaffelses-processen an på. Uanset om anskaffelsen gælder et system, en leverandør eller begge dele, er det vigtigt at kunden styrer processen fra start til slut, og ikke overlader tilfældigheder til andre. Når det er sagt, så har vi gennem mange år efterhånden fået opbygget nogle gode råd, som hvis de følges vil sikre at virksomheden får en god anskaffelsesproces. De 10 gode råd er følgende:

Tryk her for at læse videre