FORRETNINGSsystemer

Den gode anskaffelsesproces

Oprettet D. 05-09-2017 af Ib Pedersen, Chefkonsulent, HerbertNathan & Co.

Kender I det … Det hele var ikke var med fra starten, prisen blev højere, leverandørerne var uforberedte og gav dårlige usammenhængende og usammenlignelige tilbud? Oplevelserne ved anskaffelse af IT-systemer er mange. Ofte kommer vi, som rådgivende uvildige konsulenter, ud og skal hjælpe virksomheder og offentlige organisationer, hvor de lige har haft lignende oplevelser. Vi bliver i den situation bedt om at forklare hvad årsagen er og hvordan den affødte problemstilling kan løses.

Problemstillingerne og årsagerne bag ved oplevelserne er mange og mangfoldige, og vores erfaring er at det grundlæggende skyldes den måde, som virksomheden har grebet anskaffelses-processen an på. Uanset om anskaffelsen gælder et system, en leverandør eller begge dele, er det vigtigt at kunden styrer processen fra start til slut, og ikke overlader tilfældigheder til andre. Når det er sagt, så har vi gennem mange år efterhånden fået opbygget nogle gode råd, som hvis de følges vil sikre at virksomheden får en god anskaffelsesproces. De 10 gode råd er følgende:

Tryk her for at læse videre